Skip to product information
1 of 3

Sew Easy

Sashiko Embroidery Cotton Thread by Sew Easy

Sashiko Embroidery Cotton Thread by Sew Easy

Regular price £6.46 GBP
Regular price Sale price £6.46 GBP
Sale Sold out
Color

Sashiko Embroidery Cotton Thread by Sew Easy

100% cotton embroidery thread, perfect for creating Sashiko designs.

40 m skein


View full details